Hledání dle kritérií

KORYNT CLEANER N

používá se na odmaštění a vyčištění strojních součástí a různých součástek železničních vagónů i jiných strojních zařízení od vazelín a tuků na bázi kovových mýdel.

Charakteristika výrobku

KORYNT CLEANER N je vodná mikroemulze organického rozpouštědla a směsi povrchově aktivních látek.

Použití

KORYNT CLEANER N se používá na odmaštění a vyčištění strojních součástí a různých součástek železničních vagónů i jiných strojních zařízení od vazelín a tuků na bázi kovových mýdel. Přípravek je založen na základní bázi – organickém rozpouštědle, která je zesílena přídavkem speciálních tenzidů způsobujících rychlé rozpuštění jinak nesnadno rozpustných kovových mýdel obsažených v používaných typech vazelín

Vlastnosti výrobku

KORYNT CLEANER N je nízkoviskózní kapalina, s vodou mísitelná

Obsah organických rozpouštědel

charakteristikajednotkahodnota
hustota produktug.cm-30,951
obsah organických rozpouštěděl vyjádřený hmotnostním zlomkemkg/kg produktu0,23
obsah celkového organického uhlíkukg/kg produktu0,2
obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %% objemové0,77

KORYNT CLEANER N musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvalityHodnotaMetodika stanovení
sušina (%)min. 20PN-ZM 626/2011
hustota 20 oC (kg.m-3)950 - 960PN-ZM 626/2011
pH vzorku2,0 - 2,5PN-ZM 626/2011

Zpracování výrobku

KORYNT CLEANER N lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček:

- čištění štětcem, postřikem nebo ponorem

- ultrazvuková čisticí zařízení

- velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě

- po přestavbě lze využít i zařízení na odmašťování horkou párou

- ekologické mycí stoly

Obvyklé ředění s vodou je v poměru 1:3.

Balení, skladování

KORYNT CLEANER N se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Výrobek je nutné chránit před mrazem!
Doprava

KORYNT CLEANER N se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně
poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíČištění strojů, součástek, podlah , Odstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Odmašťovače kyselé, Ředění 1:1 - 1:10
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz