Hledání dle kritérií

KORYNT CLEANER 60/CH35

Komplexní čisticí a konzervační činidlo, které vyniká tradičními čisticímia odmašťovacími vlastnostmi alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů.

Charakteristika výrobku

KORYNT CLEANER 60/CH35 je synergická směs organických rozpouštědel.

Použití

KORYNT CLEANER 60/CH35 je komplexní čisticí a konzervační činidlo, které vyniká tradičními čisticími a odmašťovacími vlastnostmi alifatických rozpouštědel na bázi lakových benzinů a navíc je oboha-ceno přídavkem speciálního lubrikantu, zajišťujícího dočasnou ochranu vyčištěného povrchu. Vedle dobrých rozpouštěcích a konzervačních schopností se vyznačuje též příznivou ekotoxikologickou charakteristikou. Obsah sledovaných aromatických sloučenin je typicky pouhých 200 ppm.

Vlastnosti výrobku

KORYNT CLEANER 60/CH35 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. KORYNT CLEANER 60/CH35 je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je > 65 °C.

KORYNT CLEANER 60/CH35 musí vyhovovat těmto znakům jakosti:

Znak jakosti 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 20 °C v kg.m-3

810 až 820

ČSN 65 0342

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,815

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

1,00

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,85

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

0,0

 Zpracování výrobku

KORYNT CLEANER 60/CH35 lze používat jak v tradičních technologiích při studených čisticích procesech, tak v moderních typech myček:

čištění štětcem, postřikem nebo ponorem

ultrazvuková čisticí zařízení

velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné kádě

po přestavbě lze využít i zařízení na odmašťování horkou párou

ekologické mycí stoly

Balení, skladování

KORYNT CLEANER 60/CH35 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT CLEANER 60/CH35 se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíČištění ultrazvukových zařízení, Ekologické mycí stoly, Průmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Hořlavina III. tř. nebezpečnosti, Neředí se, nízkoaromatický, středně těkavý, Vysoký čistící účinek
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz