Hledání dle kritérií

KORYNT CH 6006

vysoce účinná směs organických rozpouštědel

Charakteristika výrobku


KORYNT CH 6006 je vysoce účinná směs organických rozpouštědel.

 

Použití


KORYNT CH 6006 Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících. Používá též na odmaštění a vyčištění kovových ploch,

strojních součástí a různých součástek o olejových a tukových nečistot.

 

Vlastnosti výrobku


KORYNT CH 6006 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. Je hořlavou kapalinou II. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca 25 °C. Je proto

nutné dodržovat všechna bezpečnostní opatření pro práci s hořlavými látkami! 

 

KORYNT CH 6006 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 20 °C v kg.m-3

min. 750

PN-ZM 729/2015

Vzhled

čirá bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina

vizuálně

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,825

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

1,0

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,89

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

0,0

Zpracování výrobku


Přípravek KORYNT CH 6006 se používá k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících a určených k nanášení štětcem. Přidává se

po částech za stálého míchání. Lze jej použít též k čištění štětců a k odstranění starých nátěrů. Používá též na odmaštění a vyčištění kovových ploch, strojních

součástí a různých součástek a olejových a tukových nečistot.

 

Balení, skladování


KORYNT CH 6006 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech

chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na

aplikační vlastnosti výrobku.

 

Doprava


KORYNT CH 6006 je přípravek hořlavý, dopravuje se krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

 

Záruční doba


Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

 

Poznámka


Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně

poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíČištění automobilních a leteckých motorů, Průmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
Vlastnostibez obsahu fenolu, fosfátu, Hořlavina II. tř. nebezpečnosti, Neředí se
KORYNT CH 50-50 vysoce účinná směs organických rozpouštědel
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz