Hledání dle kritérií

KORYNT CH 50-50

vysoce účinná směs organických rozpouštědel

Charakteristika výrobku


KORYNT CH 50/50 je vysoce účinná směs organických rozpouštědel.

 

Použití


KORYNT CH 50/50 je určený speciálně na odmašťování ocelových drátů, určených do kordů pneumatik. Může se též použít na odmaštění a vyčištění kovových

ploch, strojních součástí a různých součástek železničních vagónů i jiných strojních zařízení od vazelín a tuků na bázi kovových mýdel.

 

Vlastnosti výrobku


KORYNT CH 50/50 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. Je vysoce hořlavou kapalinou. Je tedy nutné dodržovat všechna bezpečnostní

opatření pro práci s látkami vysoce hořlavými! 

 

KORYNT CH 50/50 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 20 °C v kg.m-3

755 až 775

PN-ZM 773/2016

Vzhled

čirá bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina

vizuálně

Obsah organických rozpouštědel 

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,770

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

1,0

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,88

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

0,0

Zpracování výrobku


Přípravek KORYNT CH 50/50 je určený na čištění a odmašťování kovových předmětů a strojních součástí.

 

Balení, skladování


KORYNT CH 50/50 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech

chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na

aplikační vlastnosti výrobku.

 

Doprava


KORYNT CH 50/50 je směs vysoce hořlavá, dopravuje krytými dopravními prostředky, v souladu s předpisy ADR/RID.

 

Záruční doba


Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

 

Poznámka


Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně

poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.


Účel použitíČištění automobilních a leteckých motorů, Průmyslové odmašťovadlo
VlastnostiHořlavina I. tř. nebezpečnosti, středně těkavý, vysoce aromatický
KORYNT CH 6006 vysoce účinná směs organických rozpouštědel
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz