Hledání dle kritérií

INDAKOR FM

vodný roztok aditivovaných aminových sloučenin.

Charakteristika výrobku

INDAKOR FM je vodný roztok aditivovaných aminových sloučenin.

Použití

INDAKOR FM se používá jako antikorozní prostředek pro vodné systémy a pro vodou ředitelné nátěrové hmoty.

Vlastnosti výrobku

INDAKOR FM je nažloutlá, středně viskózní kapalina neomezeně mísitelná s vodou.

INDAKOR FM musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Celková alkalita v mg KOH/g     

min. 280

PN-ZM 165/2001

pH 0,5 % vodného roztoku

max. 10

PN-ZM 165/2001

Hustota při 25 °C v kg.m-3

1100 až 1200

ČSN EN ISO 2811-1

Zpracování výrobku

INDAKOR FM je dobře rozpustný ve studené vodě. Doporučená koncentrace je 0,5 až 1 % do vodného systému. INDAKOR FM je snášenlivý s vybranou řadou tenzidů, s alkylpolyglykoletersulfáty a s alkylsulfáty. Přídavkem inbhibitoru se znatelně zvýší viskozita produktu.

Balení, skladování

INDAKOR FM se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé působení nižších teplot, např. při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

INDAKOR FM se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíGlykolové systémy, Vodné systémy
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz