Hledání dle kritérií

INDAKOR D

Indakor D je aminoester kyseliny borité. Používá jako aditivum proti korozi.

Charakteristika výrobku

INDAKOR D je aminoester kyseliny borité.

Použití

INDAKOR D se používá jako aditivum proti korozi.

Vlastnosti výrobku

INDAKOR D je bezbarvá až nažloutlá viskózní kapalina

INDAKOR D musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Celková alkalita v mg KOH/g     

min. 400

PN-ZM 162/2001

pH 1% vodného roztoku

max. 10

PN-ZM 162/2001

Zpracování výrobku

INDAKOR D má výrazné antikorozní a bakteriostatické vlastnosti, zvláště u plně syntetických produktů.

INDAKOR D se používá jako aditivum k ochraně proti korozi pro:

 - Syntetické brousící chladicí kapaliny

- Chladící mazací prostředky

- Hydraulické kapaliny

- Odmašťovací lázně

Je ve vodě rozpustný, mísitelný s povrchově aktivními látkami a omezeně mísitelný s minerálními oleji, což je předpokladem pro použití v uvedených aplikacích. Doporučené dávkování je 0,5 až 2 %. Účinnou koncentraci INDAKORU D je nutno přizpůsobit aplikačním podmínkám a předem experimentálně ověřit.

Balení, skladování

INDAKOR D se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

INDAKOR D se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíHydraulické systémy, Olejové systémy, rostlinné oleje
CAS:90268-17-0
Einecs:290-817-0
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz