Hledání dle kritérií

Indakor 2-0

inhibitor koroze adsorpčního typu pro železné i neželezné kovy

Charakteristika výrobku

INDAKOR 2-0 je inhibitor koroze adsorpčního typu pro železné i neželezné kovy.

Použití

INDAKOR 2-0  je inhibitor koroze rozpustný v minerálních olejích a dobře dispergovatelný do vodou ředitelných nátěrových hmot. Doporučená teplota rozpouštění 60 až 70 °C.

Vlastnosti výrobku

Tmavě hnědá viskózní kapalina neionogenního charakteru. Při teplotě pod 10 °C  přechází v polotuhou až tuhou pastu. Při vyšších teplotách neomezitelně mísitelný s minerálními oleji, motorovými palivy a většinou organických rozpouštědel.

INDAKOR 2-0 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Číslo kyselosti v mg KOH/g

105 až 120

PN-ZM 161/2001

Číslo jodové

min. 77

ČSN 58 8762

Obsah dusíku v %

min. 2

PN-ZM 161/2001

Obsah vody

max. 0,7

ČSN ISO 760

Zpracování výrobku

INDAKOR 2-0 chrání železné i neželezné kovy proti korozi v podmínkách 100 % relativní vlhkosti a částečně i v prostředí kyselin a solí (např. chloridů), vůči akumulátorové kyselině sírové. INDAKOR 2-0 lze použít k přípravě protikorozních prostředků na bázi olejů, vazelín, tuků, vosků, těkavých rozpouštědel a pod. nebo ke zlepšení antikorozních vlastností ropných výrobků, jejichž hlavní funkcí je mazací nebo jiná speciální schopnost.INDAKOR 2-0 podstatně neovlivňuje mazací vlastnosti ropných výrobků. Použití ropných výrobků aditivovaných 1 až 10 % INDAKORu 2-0 je omezeno teplotou 100 až 120 °C. INDAKOR 2-0 se nemusí snášet s některými speciálními přísadami ropných výrobků, jako jsou některé antioxidanty nebo detergenty.

Použití

INDAKOR 2-0 je zvlášť výhodné tehdy, jestliže lze spojit některou výrobní operaci s konzervací. Například tažení, rovnání nebo leštění profilové oceli se většinou provádí v olejových lázních, přídavkem INDAKOR 2-0 k těmto olejům odpadá konzervace oceli jako samostatná operace. Minerální oleje nebo tuky s přísadou INDAKOR 2-0 (1 až 2 %) splňují normu pro konzervační prostředky (ČSN 03 8205). INDAKOR 2-0 by neměl být dlouhodoběji zatěžován teplotami nad 100 °C, neboť by mohlo dojít ke snížení jeho korozně ochranných vlastností. Při teplotě cca 140 °C dochází ke snížení ochranné účinnosti o 10 až 20 %, vlivem teplot nad 150 °C může dojít k částečnému rozkladu inhibitoru. INDAKOR 2-0 je i vhodný antikorozní prostředek pro základní rozpouštědlové barvy. Doporučené dávkování do 2 %. 

Balení, skladování

INDAKOR 2-0 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

INDAKOR 2-0 se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíHydraulické systémy, Olejové systémy
VlastnostiOchrana v prostředí kyselin a solí
Indakor 2-0 NA Inhibitor koroze adsorpčního typu pro železné i neželezné kovy s přídavkem speciálních aditiv.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz