Hledání dle kritérií

IDAZOX PS 4150

směs naftenického oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s konzervačním prostředkem. Takto naformulovaná polosyntetická obráběcí kapalina umožňuje dosažení požadovaných vlastností, kterými se vyznačují obráběcí mikroemulze, má minimální sklon k pěnění

Charakteristika výrobku

IDAZOX PS 4150 je směs naftenického oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s konzervačním prostředkem. Takto naformulovaná polosyntetická obráběcí kapalina umožňuje dosažení požadovaných vlastností, kterými se vyznačují obráběcí mikroemulze, má minimální sklon k pěnění.

Použití

IDAZOX PS 4150 je polosyntetická řezná kapalina pro všechny typy třískového obrábění železa, oceli, nerezu, hliníku a dalších neželezných kovů. Vhodný k použití pro centrální systémy (CNC), dále na klasických obráběcích zařízeních, vhodný také pro vrtání a řezání pásovými pilami. Doporučená koncentrace je 4 až 10 %.

Vlastnosti výrobku

IDAZOX PS 4150 – vodou ředitelná emulze, barvy mírně bílé, polotransparentní. Emulze je stabilní, vyznačuje se odolností vůči mikroorganismům, má velmi dobrou ochranu proti korozi i v podmínkách tvrdých vod, poskytuje velmi dobrý smáčecí a chladící účinek, snižuje tření a má velmi dobré čistící vlastnosti. Díky tomu umožňuje prodlouženou životnost. Složení kapaliny je šetrné k pokožce rukou.

OLEJ PS 4150 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

pH vzorku

8,5 až 10,5

PN-ZM 767/2016

Stabilita 5% emulze

stabilní minimálně 8 hodin

PN-ZM 767/2016

Vzhled

čirá žlutohnědá až hnědá kapalina

vizuálně

Zpracování výrobku

Připravená emulze IDAZOX PS 4150 je definovaná jako řezná kapalina pro obrábění kovů, se zvýšenou mazací schopností a efektem výrazného chladicího média. Neovlivňuje negativně obráběcí vlastnosti nástrojů, ani obráběných ploch. Doporučená koncentrace je 4 až 10 %, tj. 4 až 10 objemových dílů IDAZOXu PS 4150 na 96 až 90 objemových dílů vody. Koncentraci je potřeba přizpůsobit podmínkám obráběcí operace. K přípravě emulze se doporučuje použití vody střední tvrdosti, tj. 7 až 12 °dH. Odměřené množství IDAZOXu PS 4150 se pomalu a za intenzívního míchání vlévá do předložené vody. Doba míchání je určena dokonalým zemulgováním oleje. U připravené emulze se provede kontrola pH, které musí být vyšší než 8. Pokud je pH emulze nižší, je nutné doplnit novou emulzí. K přípravě emulze (pro větší objemy) se rovněž využívá emulzní směšovač kapalin, který je dostupný na trhu.

Kontrola a ošetřování emulze za provozu:

Doporučuje se pravidelně kontrolovat hodnotu pH emulze, udržovat koncentraci na předepsané hodnotě. Hodnoty koncentrace emulze (%), lze měřit pomocí refraktometru. Je nutné dbát na čistotu pracoviště, minimalizovat ztrátové mazání (únik mazacích olejů ze stroje do emulze), dbát, aby emulze nebyla kontaminována organickými odpady. Z hladiny emulze před započetím práce odstraňovat nečistoty, pravidelně čistit filtrační zařízení. Před prvním naplnění obráběcího zařízení novou emulzí, je vhodné chladicí systém stroje vyčistit, pomocí tzv. emulzního čističe - KORYNT HB.

Balení, skladování

IDAZOX PS 4150 se obvykle v kovových sudech o obsahu 200 litrů, případně v  jiných, předem dohodnutých obalech. Jako další obaly je možné použít konev 25 litrů PE, konev 50 litrů PE, sud 60 litrů plechový, IBC kontejner 1000 litrů. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíKlasické obráběcí stroje, Obráběcí centra CNC, Obrábění železa, oceli, hliníku apod., Obrábění, broušení, řezání
Vlastnostibez negativního vlivu na nástroje, Biorezistentní, Chladící médium v obráběcích kapalinách, Mísitelnost s vodou, Odolnost proti mikrobiálnímu rozkladu, Ochrana proti atmosférické korozi , Stálost emulze, Zvýšená mazací schopnost
IDAZOX HB 20 IDAZOX HB-20 je směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátorů s přísadou baktericidu. Používá se jako obráběcí kapalina při obrábění, řezání, vrtání a broušení kovů.
Ebol SOK směs aminoesteru organických kyselin, polyethylenglykolů a povrchově aktivních látek.
IDAZOX HB 30 Směs minerálního oleje, antikorozního přípravku a emulgátoru s přísadou baktericidu.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz