Hledání dle kritérií

Spolapon 26%

vodný roztok alkylpolyglykolétersulfátu sodného

Charakteristika výrobku

SPOLAPON 26% je vodný roztok alkylpolyglykolétersulfátu sodného.

Použití

SPOLAPON 26% je základní surovinou pro výrobu mycích, čisticích a pracích přípravků ve všech podnikatelských oborech. Používá se též jako základní surovina pro výrobu kosmetických přípravků, určených k osobní hygieně (vlasové šampony, tekutá mýdla, koupelové pěny apod.).  V průmyslu se též používá jako čisticí a emulgační prostředek.

Vlastnosti výrobku

SPOLAPON 26% je bezbarvá až nažloutlá kapalina aniontového charakteru. Je stabilní v tvrdé vodě nad 30 ° dh., stálý ve slabě kyselém a alkalickém prostředí. Vyznačuje se vysokou pěnivostí, stabilitou pěny i význačnými emulgačními vlastnostmi a výbornou biologickou rozložitelností.

SPOLAPON 26% musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah aniontového tenzidu v %

25 až 27

ČSN ISO 2271

Obsah síranu sodného v %

max. 1,5

PN-ZM 586/2010

pH 3% vodného roztoku

6,5 až 7,5

PN-ZM 586/2010

Barva roztoku v mg J/100 cm3

max. 5

PN-ZM 586/2010

Zpracování výrobku

Vzhledem k velmi dobrým emulgačním a odmašťovacím vlastnostem se SPOLAPON 26% používá v mnoha průmyslových oborech jako surovina pro výrobu detergentů, čisticích a pracích přípravků s mnohostranným použitím.

1. Výroba detergentů

SPOLAPON 26% je základní složkou pro formulaci univerzálních mycích, čisticích a odmašťovacích přípravků. V recepturách se využívá velkého synergického působení s ostatními typy tenzidů, jako alkylbenzensulfonany (Alson NA), alkylsulfáty nebo sulfojantarany (Altaran POA). Významnou složkou receptury jsou viskozitní a dermatologické přísady, např. Alvol AKD či FLAVOl BMK. Významné je však použití ve formulacích přípravků na osobní hygienu, kdy k tenzidovému základu jsou pro jednotlivé výrobky přidávány další charakteristické komponenty, jako perleťující přísady, vonné kompozice, konzervační přísady, rostlinné extrakty, regulátory pH a viskozitní regulátory.

       2.  Textilní průmysl:

2.1. Alkalická vyvářka tlaková i beztlaková: 0,5 až 2 g/l

2.2. Praní textilních materiálů v neutrálním, alkalickém nebo slabě kyselém prostředí: 1 až 3 g/l

2.3. Praní zboží po barvení nebo tisku: 0,5 až 2 g/l

2.4. Ruční detašování: 100 g/l

       3. Sektor komunálních služeb

3.1. Praní

Se SPOLAPONem 26% lze prát veškerý sortiment prádla (ložní, osobní prádlo, ručníky, utěrky, pracovní pláště apod.). Na 1 tunu prádla se dávkuje 35 až 40 kg SPOLAPONu 26%. Je vhodné přidat též 10 až 20 kg sody, příp. v kombinaci s odmašťovačem a vhodnými OZP.

3.2. Čištění textilií

Pro odstranění místního znečištění se používá SPOLAPON 26% buď koncentrovaný nebo zředěný vodou v poměru 1:3 až 1:5. Vyčištěné skvrny se pak vyperou v teplé vodě.

3.3. Mokré čištění koberců

Pro tyto účely se používá SPOLAPON 26% v koncentraci 10 až 30 g/l. Koberec se namočí roztokem SPOLAPONu 26% a mechanicky vyčistí kartáči. Zbytky přípravku společně s odstraněnou špínou se vypláchnou vodou. Vlivem neutrální reakce SPOLAPONu 26% se potlačí zapouštění jednotlivých vzorů koberce.

      4.  Kožedělný průmysl

4.1. Přísada do likrovacích směsí

Dávkování: 0,5 až 1,5 % SPOLAPONu 26% na postruhovanou váhu.

4.2. Praní vlasu při výrobě kožešin

Dávkování: 0,2 až 1 g/l

Balení, skladování

SPOLAPON 26% se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Vhodná je také jeho přeprava v cisternách. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nutno chránit před mrazem! 

Doprava

SPOLAPON 26% se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 


Účel použitíPraní
VlastnostiIonogenita anionaktivní
Spolapon 27% základní surovina pro výrobu mycích, čisticích a pracích přípravků ve všech podnikatelských oborech; základní surovina při výrobě kosmetických přípravků, určených k osobní hygieně (vlasové šampony, tekutá mýdla, koupelové pěny apod.).
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz