Hledání dle kritérií

VÝPLŇ FAL

Směs minerálních mouček a kysele reagujícího katalyzátoru

Charakteristika výrobku

Směs minerálních mouček a kysele reagujícího katalyzátoru.

Použití

Používá se pro zhotovení chemicky odolných vyzdívek a podlah jako podkladový a spárovací tmel. Zpracovatelnost je do teploty +10 °C.

Vlastnosti výrobku

Našedlá nebo béžová prášková hmota.

Zpracování výrobku

VÝPLŇ FAL je prášková složka tmelu EBOLIT FAL. Mísí se s EBOLITEm FAL při teplotě 20 °C v hmotnostním poměru 2,5 až 3,0 hmotnostní díly VÝPLNĚ FAL s 1 hmotnostním dílem EBOLITu FAL. Zpracovatelnost tmelu je minimálně 30 min. při 20 °C a po 24 hodinách je tmel tuhý. Po 14 dnech je možné chemické i mechanické zatížení. Pokud je zpracovatelnost tmelu kratší, což může být způsobeno např. rychlejší reakcí starší pryskyřice EBOLIT FAL, připraví se nový tmel, ve kterém část VÝPLNĚ FAL nahradíme VÝPLNÍ 0, která neobsahuje katalyzátor vytvrzování.

Chemická odolnost

Tmel odolává zředěným anorganickým kyselinám, louhům, např. hydroxidu sodnému, hydroxidu amonnému, roztokům solí a většině organických rozpouštědel včetně benzínu, toluenu, acetonu, alkoholům a acetonu.

Balení, skladování

VÝPLŇ FAL se dodává v PE pytlích po 25 nebo 50 kg, v PE kyblících s víkem po 5 nebo 10 kg, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v suchých, krytých skladech. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla.

Doprava

VÝPLŇ FAL se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíPokládací tmel, Spárovací tmel, výplně k vytvrzování
VlastnostiDvojsložkové izolační materiály, Odolnost izolačních materiálů vůči anorganickým kyselinám, Odolnost izolačních materiálů vůči organickým kyselinám
EBOLIT FAL pojivo pro chemicky odolný tmel na podkladě furalaldolové pryskyřice, vhodný k přípravě chemicky odolných vyzdívek a podlah
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz