Hledání dle kritérií

Ebol SIS 175

směs syntetického uhlovodíku na bázi isoparafinu a povrchově aktivních látek se zesíleným odmašťujícím účinkem

Charakteristika výrobku

EBOL SIS 175 je směs syntetického uhlovodíku na bázi isoparafinu a povrchově aktivních látek se zesíleným odmašťujícím účinkem.

Použití

EBOL SIS 175 je vysoce účinný odmašťovací přípravek pro průmyslové použití. Jeho používání má mnoho výhod:

Ø  Plně syntetická kapalina

Ø  Velmi úzké destilační rozmezí

Ø  Mizivý obsah aromátů (méně než 0,002 %), při odpařování není cítit zápach

Ø  Vysoký čisticí účinek bez napadání čištěných povrchů

Ø  Vynikající smáčivost a vzlínavost

Ø  Ekologicky příznivý

Ø  Neobsahuje žádné halogeny ani aromatické látky

Ø  Nepředstavuje nebezpečí pro vodní zdroje

Ø  Ve vzduchu se fotooxidací rozkládá za vzniku CO2 a vody, poločas rozpadu nepřesahuje 24 hodin

Ø  Nižší tlak nasycených par než rozpouštědla z halogenovaných uhlovodíků

Ø  Nižší odpařivost, je možné zpětné získávání z odsátého vzduchu

Ø  Mimořádně nízká toxicita

Vlastnosti výrobku

EBOL SIS 175 je nízkoviskózní kapalina, s vodou prakticky nemísitelná. EBOL SIS 175 je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Bod vzplanutí je cca 62 °C.

EBOL SIS 175 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Hustota 15 °C v kg.m-3

758 až 768

PN-ZM 516/2009

Vzhled přípravku

čirá až opalescentní kapalina

PN-ZM 516/2009

Zpracování výrobku

EBOL SIS 175 lze používat jak v moderních čisticích zařízeních, tak při studených čisticích procesech:

Ø  Čištění štětcem, ostřikem nebo ponorem

Ø  Ultrazvuková čisticí zařízení

Ø  Po přestavbě lze využít zařízení na odmašťování horkou párou

Ø  Velké čisticí linky – ostřikovací zařízení a ponorné čisticí lázně

Balení, skladování

EBOL SIS 175 se dodává v kovových sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Skladování při teplotě nižší než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOL SIS 175 se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID..

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíČištění ultrazvukových zařízení, Ekologické mycí stoly, Průmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, Hořlavina III. tř. nebezpečnosti, málo těkavý, Neředí se, Vysoký čistící účinek
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz