Hledání dle kritérií

EBOL P-TM

Je anionaktivní disperze derivátů mastných kyselin.

Charakteristika výrobku

EBOL P-TM je anionaktivní disperze derivátů mastných kyselin

Použití

EBOL P-TM je technologické mazadlo pro kovové profily, trubky či dráty, které jsou dále opracovávány. Vedle mazacích účinků má i korozně-inhibiční účinky. Modifikující složkou je baktericid, bránící biologickému rozkladu emulzí.

Vlastnosti výrobku

EBOL P-TM je bílá až světle krémová pastovitá hmota. Při teplotách 60 až 70 °C přechází do kapalného skupenství.

EBOL P-TM musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 5

PN-ZM 125/2001

pH 3% vodné disperze

9,5 až 11,0

PN-ZM 125/2001

 Zpracování výrobku

EBOL P-TM se převážně aplikuje jako 10% emulze, připravená rozpuštěním produktu za míchání ve vodě cca 50 °C teplé. Aplikační lázeň se udržuje na teplotě 40 až 50 °C občasným promícháváním.

Balení, skladování

EBOL P-TM se balí do 200 litrových sudů s odnímatelným víkem, vyloženým PE pytlem, případně do jiných, předem dohodnutých obalů. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.

Doprava

EBOL P-TM se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz