Hledání dle kritérií

EBOL LMM

inhibitor koroze k ochraně železných i neželezných kovů před korozí (ocel, hliník, měď, mosaz apod.) v širokém rozmezí pH

Charakteristika výrobku

Vodný roztok kationtové kvarterní amonné sloučeniny, koko-alkyltrimethyl, methylsulfáty.

Vlastnosti výrobku

EBOL LMM  je bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina, neomezeně mísitelná s vodou. Je možné jej kombinovat s jinými vodorozpustnými inhibitory koroze k dosažení synergických efektů. Ve vodných roztocích může EBOL LMM způsobit zvýšenou pěnivost, kterou lze eliminovat vhodným odpěňovačem (dodává CHEMOTEX Děčín a.s.)

Použití

EBOL LMM  se používá jako inhibitor koroze k ochraně železných i neželezných kovů před korozí (ocel, hliník, měď, mosaz apod.) v širokém rozmezí pH. EBOL LMM se adsorbuje na povrch kovu, kde tvoří velmi tenkou ochrannou vrstvu. Toto se využívá především ve formulacích kyselých čisticích přípravků, mořících lázní, k ochraně měděných a hliníkových povrchů před ztrátou lesku a k ochraně kovových povrchů před příliš agresivním působením louhů apod. EBOL LMM je též odolný vůči působení chlornanových roztoků a nezpůsobuje výrazné snižování obsahu aktivního chlóru během skladování čisticích přípravků na chlornanové bázi. EBOL LMM se také využívá jako antistatického aditiva, jeho vodoodpudivého efektu lze využít na skle nebo na kovech. EBOL LMM má též schopnost emulgovat oleje.

EBOL LMM  musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

28 až 32

PN-ZM 559/2010

pH vzorku

4 až 8

PN-ZM 559/2010

Barva (Gardner)

max. 2

ČSN 67 3011

Zpracování výrobku

Doporučená koncentrace pro obvyklou inhibici koroze kovů se pohybuje v rozmezí 0,1 až 1 % EBOLu LMM ve vodném roztoku. Kompatibilitu s ostatními komponenty vodní lázně je nutno předem pečlivě odzkoušet! Je například možné doporučit kombinaci se silnými anorganickými kyselinami (např. 15% kyselina chlorovodíková) v množství 1 % v čisticím roztoku. Tyto roztoky se používají k odstranění minerálních nánosů (vodní kámen) z povrchů kovů. Mají však vliv na zvýšenou korozívnost povrchů. Přídavek EBOLu LMM spolehlivě ochrání kovový povrch před korozívním působením anorganické kyseliny, ale nebrání uvolnění vodního kamene z čištěného kovového povrchu. K urychlení čisticího procesu je možné použít zvýšené teploty čisticího roztoku na 60 až 90 °C a turbulentního proudění čisticího roztoku. K určení optimální koncentrace dávkování EBOLu LMM k ochraně kovů a jejích slitin doporučujeme provést pečlivé laboratorní zkoušky.

Balení, skladování

EBOL LMM  se dodává v PE sudech o objemu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +15 až +25 °C. Při teplotách nižších než +6 °C může dojít ke ztrátě povrchově aktivní účinnosti! 

Doprava

EBOL LMM  se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíVodné systémy
VlastnostiOchrana kovů v agresivním prostředí, Ochrana v prostředí kyselin a solí
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz