Hledání dle kritérií

EBOL KCO

vysoce účinný čisticí přípravek k odstraňování nečistot a kalů a zajišťující jejich odplavení

Charakteristika výrobku

EBOL KCO je vodný roztok směsi povrchově aktivních látek, organických rozpouštědel a anorganické-ho hydroxidu.

Použití

EBOL KCO je vysoce účinný čisticí přípravek. Díky svému složení naruší strukturu nečistot, a kalů a zajišťuje jejich odplavení. EBOL KCO se používá na čištění nenasákavých povrchů. Lze jej doporučit na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, balírnách masa, tiskárnách, průmyslových závodech, dílnách apod.

Výhody použití přípravku:

Výborná čisticí schopnost

EBOL KCO rozkládá strukturu, která váže nečistoty a špínu na povrchy. Vzniklé látky lze pak lehce opláchnout nebo setřít.

Úspora při použití

EBOL KCO se může být zředěn vodou až v poměru 40:1 pro méně znečištěné povrchy. 

Netoxický

EBOL KCO se může používat na potravinářském zařízení, nebo ve skladech potravin a krmiv. Po aplikaci je nutný dokonalý oplach vodou! Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami!

Široké spektrum použití

EBOL KCO odstraňuje celou škálu nečistot a je zvláště vhodný pro odstraňování mastné špíny. Díky různým koncentracím ředění je vysoce univerzálním přípravkem pro čištění mnoha druhů povrchů.

Vlastnosti výrobku

EBOL KCO je žlutá kapalina, s vodou neomezeně mísitelná, nehořlavá.

EBOL KCO musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 6

PN-ZM 415/2006

pH 1 % vodného roztoku

11,5 až 13,0

PN-ZM 415/2006

Zpracování výrobku

Při použití je třeba se řídit níže uvedenou tabulkou. Přípravek se nanáší stříkáním, nakropením nebo rozetřením na čištěný povrch. Nechá se 30 až 60 vteřin působit a povrch se opláchne vodou. Doporučujeme vytřít dosucha. Je-li třeba, je možné postup několikrát opakovat. EBOL KCO napadá hliník a jeho slitiny! Při použití na tyto kovy je nutné naředit co nejvíce vodou a zkrátit dobu působení na minimum. Doporučujeme nejprve vyzkoušet přípravek na malé ploše na skrytém místě.

Přípravek je klasifikován jako žíravý, proto je nutno při práci používat osobní ochranné prostředky, především ochranné brýle a rukavice.

Povrch 

Ředění (EBOL KCO : voda)

Autodíly a strojní součásti

1:2

Balicí stroje a zařízení

1:10 až 1:20

Běžné čištění méně zašpiněných povrchů

1:40

Čištění parou

1:20

Čluny a lodní zařízení

1:5

Kladkostroje, jeřáby, navijáky a podobná zařízení

1:5 až 1:10

Lisy, vrtačky a podobná zařízení

1:2

Nakládací rampy, dopravní pásy

1:5 až 1:10

Obráběcí stroje, soustruhy a podobná zařízení

1:2 až 1:5

Podlahy, pracovní plochy, omyvatelné stěny

1:20 až 1:40

Potravinářské stroje a zařízení

                  1:5 až 1:20

Strojové čištění

1:20 až 1:40

Větráky a filtry

1:5

Výtahy a zabezpečovací zařízení

1:10

Balení, skladování

EBOL KCO se dodává v PE konvích o objemu  50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

EBOL KCO se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitívíceúčelový produkt
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Nevhodný na hliník a slitiny, ředění 1:1 - 1:40
EBOL KCO II vysoce účinný čisticí přípravek k odstraňování nečistot, a kalů a zajišťující jejich odplavení
EBOL KCO III konc. Používá se na čištění nenasákavých povrchů, na podlahy, stroje a zařízení v autoopravnách, garážích nákladních vozidel, v hangárech, v balírnách masa, v tiskárnách, průmyslových závodech, dílnách.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz