Hledání dle kritérií

EBOL DKB

čistící prostředek pro plochy znečištěné karbonem

Charakteristika výrobku

Vodný roztok povrchově aktivních látek a 2-Aminoethanolu.

Použití

Průmyslový čistící prostředek se zvýšenou čisticí schopností pro plochy znečištěné tvrdým černým povlakem karbonu.

Vlastnosti výrobku

EBOL DKB je bílá, vysoce viskózní kapalina. Účinně nahrazuje klasické čisticí prostředky na bázi chlorovaných uhlovodíků, benzínu nebo ropných odmašťovacích prostředků a funguje i tam, kde tyto prostředky selhávají. Prostředek neobsahuje fosfáty, chlorované uhlovodíky ani jiné ropné látky a musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak jakosti 

Hodnota

Metodika stanovení

pH 10% roztoku

10,0 až 11,5

PN-ZM 078/2001

Hustota při 23 °C v kg.m-3

min. 1030

ČSN 65 0342

Zpracování výrobku

K odmašťování a čištění se používá zředěný vodou v poměru 1:1 až 1:10, ale lze jej v případě velkého znečištění použít i v koncentrovaném stavu. Volba vhodného řešení závisí na několika faktorech: např. na složení a znečištění ošetřovaného povrchu, na teplotě čistícího roztoku, na způsobu čištění, na délce působení odmašťovacího roztoku, na požadované inhibici. V konkrétních případech použití EBOLU DKB je potřeba hledat vhodnou kombinaci všech těchto faktorů. Roztok EBOLU DKB se obvykle používá v lázni, ale lze jej použít i jako postřik nebo ruční čistící prostředek. Obvyklá doba expozice je 24 hodin, ale je možné použít delší i kratší dobu. Záleží na stupni zakarbonování povrchu a tvrdosti, event. kompaktnosti karbonového povlaku. Po ukončení odmašťování se plochy oplachují vodou, nejlépe teplou.

Balení, skladování a doprava

EBOL DKB se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. EBOL DEKARB se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíPrůmyslové odmašťovadlo
VlastnostiAlkalické, Aplikace ponořením, postřikem, ručně, Odstraňování karbonu, Ředění 1:1 - 1:10
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz