Hledání dle kritérií

EBOL CN 4

průmyslový odmašťovací a čisticí přípravek typu „aktivní pěna“ se zvýšenou čisticí schopností

Charakteristika výrobku

EBOL CN 4 je vodný roztok synergické směsi povrchově aktivních látek a 2-Aminoethanolu. Neobsahuje nízkovroucí těkavá rozpouštědla. Používá se jako průmyslový odmašťovací a čisticí přípravek typu „aktivní pěna“ se zvýšenou čisticí schopností pro plochy znečištěné minerálními oleji, mastnými kyselinami přírodního typu, mastným prachem typu „traffic film“ apod.

Použití

EBOL CN 4 se používá jako čisticí a odmašťovací přípravek v oblasti čištění motorových vozidel (např. disků kol automobilů, karoserií apod.), strojů a strojních, těžko přístupných součástí. Jedná se např. o součásti, znečištěných oleji na bázi řepkového oleje apod.

Vlastnosti výrobku

EBOL CN 4 je čirá nažloutlá kapalina

EBOL CN 4 musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

pH 3% roztoku

10 až 11

PN-ZM 475/2008

Sušina 2 h/105 °C v %

min. 9,5

PN-ZM 475/2008

Zpracování výrobku

K odmašťování a čištění se  EBOL CN 4 používá zředěný vodou v poměru 1:20 až 1:100 při mechanickém způsobu čištění. Volba vhodného ředění závisí na několika faktorech, např. na složení a znečištění odmašťovaného povrchu, na teplotě čisticího roztoku apod.  Optimální poměr ředění je nutné vyzkoušet v konkrétních podmínkách. EBOL CN 4 se  též používá ve formě koncentrátu ve sprejovém provedení. Pistolí s mechanickou pumpičkou se nastříká přípravek na čištěný předmět, vzniklá čisticí pěna během svého rozpadu uvolňuje nečistoty z povrchu čištěného předmětu. Povrch se pak pouze opláchne proudem vody.

Balení, skladování

EBOL CN 4 se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.

Doprava

EBOL CN 4 se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám

Účel použitíOdmašťování motorových vozidel a vagonů , Odstraňování oleje, mastného prachu, tuku, vazelíny apod., Průmyslové odmašťovadlo
Vlastnostiaktivní pěna, Alkalické, Ředění 1:20 - 1:50
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz