Hledání dle kritérií

KORYNT ENGINE CLEANER

Směs povrchově aktivních látek v nízkovroucím hydrogenovaném benzínu

Charakteristika výrobku

Směs povrchově aktivních látek v nízkovroucím hydrogenovaném benzínu.

Vlastnosti výrobku

Nízkoviskózní čirá až slabě opalescentní nažloutlá kapalina.

Použití

KORYNT ENGINE CLEANER  je přípravek určený k čištění a odmaštění motorů automobilů a dalších strojních součástí. S vodou vytváří krátkodobě až střednědobě stabilní emulze, které se používají na bezoplachové emulzní odmašťování kovů před nátěrem.

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

0,785

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,96

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,807

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

4,0

Zpracování výrobku

1.   Čištění motorů automobilů

Stříkací pistolí nebo štětcem se nanese KORYNT ENGINE CLEANER na motor a nechá se cca 10 minut působit. Po této době se motor opláchne nejlépe proudem teplé nebo studené vody. Účinnost prostředku se zvýší dojde-li ještě před oplachem k mechanickému rozetření naneseného KORYNT ENGINE CLEANERu.

2.  Bezoplachové odmašťování kovových součástí

Při použití KORYNT ENGINE CLEANERu jako emulzního odmašťovadla se připraví emulze s vodou.  Doporučený poměr KORYNT ENGINE CLEANER : voda je 2:1 až 0,5 hmotnostních dílů. Tuto emulzi lze použít jak k ručnímu tak i ke strojnímu odmaštění kovových součástí. Není vhodné používat prostředek do lázní, které slouží jako dlouhodobá náplň, protože stabilita vzniklé emulze není dlouhodobá. V případě, že odmaštěné kovové součásti jsou před nátěrem skladovány, je třeba doplnit odmašťovací emulzi o vhodný inhibitor koroze podle typu odmaštěného kovového povrchu.

Balení, skladování

KORYNT ENGINE CLEANER  se dodává v PE konvích o obsahu 25 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

KORYNT ENGINE CLEANER  se dopravuje krytými dopreavními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento obchodní list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíČištění automobilních a leteckých motorů, Průmyslové odmašťovadlo, Studené čistící procesy
VlastnostiAplikace ponořením, postřikem, ručně, bez obsahu fenolu, fosfátu, Hořlavina II. tř. nebezpečnosti, Neředí se, středně těkavý, vysoce aromatický, Vysoký čistící účinek
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz