Hledání dle kritérií

Alvol BMK 30%

preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna, přísada do kosmetických přípravků

Charakteristika výrobku

ALVOL BMK 30% je vodný roztok kokosamidoproylbetainu

 Použití

ALVOL BMK 30% se používá jako preparační a avivážní antistatický přípravek pro textilní vlákna  a jako přísada do kosmetických přípravků a do mycích a čisticích přípravků. Zaručuje sníženou dermální dráždivost, vysokou pěnivost a stabilitu pěny.

 Vlastnosti výrobku

ALVOL BMK 30% je bezbarvá až světle žlutá, středně viskózní kapalina amfoterního charakteru. Ředí se za míchání libovolným množstvím studené nebo teplé vody.

 ALVOL BMK 30% musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality  

 

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah aktivní látky v %

30 ± 2

 

PN-ZM 458/2007

pH 3 % vodného roztoku 

4 až 7

 

PN-ZM 458/2007

Chlorid sodný v %

5 až 7

 

PN-ZM 458/2007

Zpracování výrobku

 1. Výroba chemických vláken

1.1 Avivážní a preparační přípravek pro povrchovou úpravu syntetických vláken, zvláště polyesterových, a to jak pro vlákna základního typu, tak i vlákna chemicky modifikovaná:

     Nanáší se z vodných roztoků o koncentraci 0,5 až 5 % skrápěním nebo namáčením.

2. Textilní průmysl

2.1. Aviváž vlněných a syntetických vláken v přádelnách:  Dávkování: 0,5 až 2 % ALVOLu BMK 30% a 18 až 22 % vody z hmotnosti materiálu

2.2. Netrvalá antistatická úprava všech druhů syntetických vláken v libovolném stadiu zpracování:

      Pro dostatečnou úpravu postačuje 0,5 až 2 % nános ALVOLu BMK 30% z hmotnosti materiálu, dle potřeb příslušné technologie lze příslušně ředit vodou tak, aby byl poměr aktivní látky k vláknu zachován.

 3. Výroba kosmetických přípravků

ALVOL BMK 30% je amfoterní povrchově aktivní látka s velmi dobrou snášenlivostí s pokožkou a je vynikající ve formulacích výrobků určených pro osobní hygienu. Vysoká pěnivost, stabilita pěny a vysoká biologická rozložitelnost jsou využívány ve formulacích šamponů, koupelových pěn, sprchovacích přípravků, tekutých mýdel, a pod.  

Příklady rámcových receptur:

Jemný šampon denního použití:

ALTARAN POA              12 hmot. dílů

ALVOL BMK 30%           30 hmot. dílů

ALVOL AKD                     4 hmot. díly

do 100 hmot. dílů kosmetické přísady a voda

 Koupelová pěna se silným antiredepozičním účinkem pro vápenatá mýdla

SPOLAPON 26%            30 hmot. dílů

ALVOL BMK 30%           10 hmot. dílů

ALVOL AKD                     2 hmot. díly

 do 100 hmot. dílů kosmetické přísady a voda

Balení, skladování

ALVOL BMK 30% se dodává v PE konvích o obsahu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +30 °C. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Skladování při teplotách nižších než 0 °C nemá negativní vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

ALVOL BMK 30% se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.  

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. 

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám

Účel použitíAvivážní a měkčící
VlastnostiAntistatikum, Ionogenita amfoterní, Změkčování - aviváž
CAS:61789-40-0
Einecs:263-058-8
INCI:Cocamidopropyl betaine
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz