Hledání dle kritérií

ALTARAN PT

součást přípravků osobní hygieny, jako jsou vlasové šampony, sprchové přípravky, tekutá mýdla a intimní želé

Charakteristika výrobku

Vodný roztok sodno-triethanolaminové soli alkyl-polyglykoléter-sulfojantarové kyseliny

Použití

ALTARAN PT se používá jako součást přípravků osobní hygieny, jako jsou vlasové šampony, sprchové přípravky, tekutá mýdla, intimní želé, kdy jemnost působení zlepšuje i výslednou charakteristiku formulace.

Vlastnosti výrobku

ALTARAN PT je anionaktivní tenzid s velmi dobrou snášenlivostí s kůží a sliznicemi. Tuto vlastnost synergicky vykazuje i ve směsích s ostatními typy tenzidů, především s alkylpolyglykolétersulfáty. Je velmi dobře mísitelný s ostatními anionaktivními, neionogenními a amfoterními tenzidy, čiře rozpustný s velmi dobrými dispergačními vlastnostmi pro vápenatá a hořečnatá mýdla.

ALTARAN  PT musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

43 až 47

PN-ZM 063/2001

pH 3% vodného roztoku

5 až 8

PN-ZM 063/2001

Zpracování výrobku

ALTARAN PT je jednou ze základních komponent pro výrobu jemných šamponů a koupelových pěn, stejně jako tekutých mýdel a ostatních prostředků osobní hygieny. Základní možné směry použití je možno zjistit z následujících směrných receptur přípravků.

Vlasový šampon pro suchý vlas

Altaran PT                                25 hmot. dílů

Spolapon 26%                          20 hmot. dílů

Flavol BMK                                  5 hmot. dílů

Alvol AKD                                    3 hmot. díly

do 100 hmot. dílů voda a další aditiva běžná do tohoto typu výrobků. Na zahuštění nutno použít např. xanthanové gumy.

Koupelová pěna

Altaran PT                                15 hmot. dílů

Spolapon 26%                          20 hmot. dílů

Flavol BMK                                  6 hmot. dílů

Alvol AKD                                    5 hmot. dílů

do 100 hmot. dílů voda a další běžná aditiva používaná do tohoto typu výrobků.

Balení, skladování

ALTARAN  PT se dodává v PE konvích o objemu 50 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.

Doprava

ALTARAN PT se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíemulgátor a dispergátor, technické smáčedlo
Vlastnostianiontová povrchově aktivní látka
Kalyp foaming soap jemné tekuté mýdlo pro každodenní mytí rukou s lanolínem a svěžím parfémem, určené také do zpěňovacích dávkovačů
SložkaCAS:Einecs:INCI:
sodno-triethanolaminové soli alkyl-polyglykoléter-sulfojantarové kyseliny94236-96-1304-094-7Sodium Tea-sulfosuccinate
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz