Hledání dle kritérií

ALTAMIN RO

změkčovací přípravek pro celulózová vlákna a směsi s vlákny syntetickými. Je použitelný i pro vlákna proteinová a plně syntetické materiály

Charakteristika výrobku

Kationaktivní imidazolinový derivát substituovaného amidu kyseliny olejové s reaktivní skupinou schopnou vázat se na celulózu nebo reagovat s pryskyřičnými úpravnickými přípravky.

Použití

ALTAMIN RO je změkčovací přípravek pro celulózová vlákna a směsi s vlákny syntetickými. Je použitelný i pro vlákna proteinová a plně syntetické materiály. Mimo změkčujícího účinku má silný hydrofilizující účinek.

Vlastnosti výrobku

ALTAMIN RO je žlutohnědá silně viskózní kapalina až pasta. Je velmi dobře rozpustný v troj-násobném množství vody teplé 40 až 60 °C na opalescentní roztoky silně kationaktivního charakteru. ALTAMIN RO musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

Sušina v %

min. 40

PN-ZM 236/2001

Rozpustnost a stálost roztoku 2 g/100 g

vyhovuje předepsané zkoušce

PN-ZM 236/2001

pH 2% roztoku

5,0 až 6,5

PN-ZM 236/2001

Reaktivní chlór mg Cl2/g sušiny

min. 40

PN-ZM 236/2001

Zpracování výrobku

ALTAMIN RO je účinným změkčovacím přípravkem s výrazným hydrofilizačním účinkem. Při běžné aplikaci se s tímto přípravkem pracuje stejně jako s jinými kationaktivními přípravky, tzn. nemůže se kombinovat s anionaktivními opticky zjasňujícími prostředky a ostatními anionickými přípravky. ALTAMIN RO se aplikuje buď vytahovacím nebo klocovacím postupem. Pokud se aplikuje z dlouhé lázně vytahovacím postupem dávkuje se 1 až 3 % ALTAMINu RO z hmotnosti materiálu. Teplota lázně je optimální 30 až 40 °C, doba 10 až 30 minut. Pro klocovací postupy na foulardu se dávkuje podle požadavku na stupeň změkčení 5 až 30 g.dm-3 ALTAMINu RO. Měkčící účinek dosažený běžnou technologií lze zvýšit na polopermanentní postupem při němž se ALTAMIN RO aplikuje z alkalických lázní. Jako alkálie se používá NaOH v množství 0,4 g NaOH předem rozpuštěného na 1 g ALTAMINu RO. Nejvhodnější je dávkování ALTAMINu RO a hydroxidu sodného do koryta foulardu odděleně pomocí směšovacího čerpadla. Doba odležení naklocovaného zboží je 8 až 12 hodin. Přebytek alkálie je nutné odstranit praním nebo neutralizací. ALTAMIN RO je možné kombinovat ve finálních úpravách s REFAKTANEM BAZ, čímž je možné dosáhnout v jedné operaci zesítění celulózy a změkčení. ALTAMIN RO je použitelný do běžných receptur pro nemačkavé a nesráživé úpravy (mokré zesítění). Zde se uplatňuje účinek ALTAMINu RO jako silného akceptoru formaldehydu. Při aplikaci se výrazně snižuje únik formaldehydu do ovzduší a snižuje se množství formaldehydu na upravené tkanině až o 30 %. ALTAMIN RO je možné kombinovat z dalším změkčovacím přípravkem ALTAMINEM RS, který má poněkud odlišný měkčící efekt.

Balení, skladování

ALTAMIN RO se obvykle dodává v PE konvích o objemu 50 litrů, případně v  jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 °C.nTeplota skladování by neměla překročit 50 °C.

Doprava

ALTAMIN RO se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba a doba použitelnosti

Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Účel použitíAvivážní a měkčící
Vlastnostiionogenita kationaktivní, Změkčování - aviváž
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz