Hledání dle kritérií

ALMIPAL PED

prací, emulgační a detašovací přípravek. Lze jej použít i pro vyvářku. Má vysoké dispergační a emulgační schopnosti. Je vhodný pro vlnu, rostlinná i syntetická vlákna a jejich směsi.

Charakteristika výrobku

Vodný roztok směsi aniontových povrchově aktivních látek a netoxických organických rozpouštědel.

Použití

ALMIPAL PED se používá jako prací, emulgační a detašovací přípravek. Lze jej použít i pro vyvářku. Má vysoké dispergační a emulgační schopnosti. Je vhodný pro vlnu, rostlinná i syntetická vlákna a jejich směsi.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL PED je světle žlutá kapalina aniontového charakteru. Je dobře mísitelný se studenou vodou a stálý v kyselém i alkalickém prostředí i v tvrdé vodě. Odmašťovací účinek přípravku je zesílen přídavkem účinného rozpouštědla.

ALMIPAL PED musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

 

Hodnota

Metodika stanovení

pH 3% roztoku

6,0 až 8,0

PN-ZM 502/2009

Vzhled 3% roztoku

čirá kapalina

PN-ZM 502/2009

Sušina v %

25 ± 2

PN-ZM 502/2009

Obsah organických rozpouštědel

charakteristika

 

jednotka

hodnota

hustota produktu

g.cm-3

1,00

obsah organických rozpouštědel vyjádřený hmotnostním zlomkem

kg/kg produktu

0,12

obsah celkového organického uhlíku

kg/kg produktu

0,069

obsah netěkavých látek vyjádřený objemovým %

% objemové

87,10

Zpracování výrobku

Dávkování ALMIPALu PED

Textilní průmysl

Odšlichtování syntetického hedvábí od šlichet na bázi klihu (CMC): Do lázně se dávkuje 1 až 3 gramy/litr. Pro zlepšení účinku je vhodné dávkovat současně sodu v množství 1 až 2 gramy/litr.

Předpírka, praní a vyvářka: Obvykle se dávkuje 1 až 4 gramy/litr, pro silně znečištěný materiál je nutné dávkování zvýšit. Materiál se zpracovává během 15 až 40 minut při teplotě 40 až 80 °C. Prací účinek lze dle charakteru materiálu zvýšit přídavkem sody v množství cca 2 gramy/litr a nebo přídavkem sekvestračního činidla

Mokrá detaš, včetně detašování stříkací pistolí: Pro místní detaš se dle intenzity znečištění použije 5 až 20%ní roztok. Lze použít též    koncentrovaný ALMIPAL PED. Po odležení se celý kus vypere běžným způsobem.

Balení, skladování

ALMIPAL PED se obvykle dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, případně v  jiných, předem dohodnutých obalech.Skladuje se v uzavřených obalech. Chránit před povětrnostními vlivy. Neskladovat na přímém slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování +5 až +25 oC.

Doprava

ALMIPAL PED se dopravuje krytými dopravními prostředky, nepodléhá předpisům ADR/RID. Záruční doba Je-li výrobek skladován a dopravován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.

Výrobce, dodavatel

CHEMOTEX Děčín a. s. , Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Účel použitíDetašování, Odšlichtování, Praní , Vyvářka
VlastnostiIonogenita anionaktivní, ionogenita anionaktivní
ALMIPAL PED-N prací, emulgační a detašovací přípravek. Lze jej použít i pro vyvářku. Má vysoké dispergační a emulgační schopnosti. Je vhodný pro vlnu, rostlinná i syntetická vlákna a jejich směsi.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz