Hledání dle kritérií

ALMIPAL PC

smáčecí, čisticí, detašovací, odmašťovací a prací přípravek pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl

Charakteristika výrobku

Vodný roztok směsi aniontových povrchově aktivních látek a organických rozpouštědel. 

Použití

ALMIPAL PC se používá jako smáčecí, čisticí, detašovací, odmašťovací a prací přípravek pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. 

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL PC je světle žlutá kapalina aniontového charakteru.

ALMIPAL PC musí vyhovovat těmto znakům kvality: 

Znak kvality 

Hodnota

Metodika stanovení

pH 3% roztoku

6,0 až 7,5

PN-ZM 502/2009

Vzhled 3% roztoku

čirá kapalina

PN-ZM 502/2009

Obsah vody v %

max. 65

PN-ZM 502/2009

Zpracování výrobku

Dávkování ALMIPALu PC

Textilní průmysl

- Odšlichtování syntetického hedvábí od šlichet na bázi klihu (CMC): Do lázně se dávkuje 1 až 3 gramy na litr. Pro zlepšení účinku je vhodné dávkovat současně sodu.

- Praní vlněných česanců, přaden, tkanin: Do neutrální nebo slabě alkalické lázně se dávkuje 1,5 až 2,5 gramu na litr.

- Předpírání a praní celulózových, syntetických a směsových materiálů: Do lázně se dávkuje 1,5 až 2,5 gramu na litr, případně s přídavkem 0,1 až 2 gramy sody na litr.

- Praní acetátového hedvábí:

Do neutrální nebo slabě alkalické lázně se dávkuje 1 až 2 gramy na litr. Teplota lázně 70 oC.

 - Praní výčesků a textilního odpadu:

Do alkalické lázně (soda, amoniak) se dávkuje 4 až 6 gramů na litr.

 - Ruční detašování mastných skvrn na materiálu

Provádí se 5 až 10% roztokem, eventuálně koncentrovaným přípravkem. 

Papírenský průmysl

- Praní plstěnců od pryskyřičnatých látek: 1 gram na litr

Kožedělný průmysl

- Máčení a odtučňování kůží: 1 až 10 gramů na litr 

Velkokapacitní prádelny

- Praní silně znečištěných oděvních součástí (montérky, pracovní oděvy): Do lázně se dávkuje 50 až 100 gramů na litr, s přídavkem 1 až 3 gramů sody na litr. Pere se při teplotě 60 až 95 oC po dobu 10 až 15 minut.

Čištění a odmašťování

ALMIPAL PC je velmi vhodný na čištění a odmašťování keramických, kovových, plastových i skleněných povrchů. Dávkuje se 1 až 10 gramů na litr a lze jej použít jak v odmašťovacích lázních, tak pro čištění omýváním. Pokud to odolnost čištěného povrchu dovoluje, lze účinnost mycí lázně zvýšit přídavkem sody, louhu, křemičitanů nebo fosforečnanů.

Upozornění: Vzhledem k obsahu rozpouštědel může poškozovat lakované povrchy! V případě pochybností doporučujeme vyzkoušet na malém kousku čištěného povrchu. 

Balení, skladování

ALMIPAL PC se obvykle dodává v PE konvích o objemu 25 nebo 50 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Nesmí se skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C 

Doprava

ALMIPAL PC se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID. 

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby. 

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

 

Účel použitíDetašování, Odšlichtování, Praní , Smáčení
VlastnostiIonogenita anionaktivní
ALMIPAL ABA používá se v různých oborech průmyslu jako prací a čisticí přípravek.
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz