Hledání dle kritérií

ALMIPAL ABA

používá se v různých oborech průmyslu jako prací a čisticí přípravek.

Charakteristika výrobku

ALMIPAL ABA je směs alkylbenzensulfonanu sodného a alkylsulfátu sodného.

Použití

ALMIPAL ABA se používá v různých oborech průmyslu jako prací a čisticí přípravek.

Vlastnosti výrobku

ALMIPAL ABA je žlutá až žlutohnědá středně viskózní kapalina, aniontového charakteru, střední pěnivosti. ALMIPAL ABA musí vyhovovat těmto znakům kvality:

Znak kvality

Hodnota

Metodika stanovení

Obsah aktivní látky v %

min. 28

ČSN ISO 2271

Molekulová hmotnost v g.mol-1

329,6

 

pH 3% vodného roztoku

7 až 9

PN-ZM 017/2001

Zpracování výrobku

ALMIPAL ABA pro základní použití jako povrchově aktivní látka se rozmíchá asi s pětinásobným množstvím vody teplé 30 až 50 °C. Vzniklé roztoky jsou nepatrně zakalené a jsou přiměřeně stálé. Díky optimálnímu zastoupení jednotlivých složek ve směsi je dosaženo výborných čisticích, pracích a emulgačních vlastností pigmentových a tukových nečistot. Tyto vlastnosti, společně s velmi dobrou biologickou odbouratelností předurčují ALMIPAL ABA jak pro průmyslové použití, tak pro formulaci pracích, čistících a mycích přípravků.

1. Formulace detergentů

Jako směsný tenzid je ALMIPAL ABA vhodnou aktivní substancí pro přípravu práškových detergentů pro mechanické, ale i pro automatické pračky. Složení nasazované břečky na sušící věž může být následující:

ALMIPAL ABA

10 až 12 hmotnostních dílů

Slovapon N

3 až 4 hmotnostních dílů

Mýdlo  

3 až 5 hmotnostních dílů

Tripolyfosfát sodný

30 až 40 hmotnostních dílů

Karboxymetylcelulóza

0,6 až 1 hmotnostních dílů

Křemičitan sodný

5 až 9 hmotnostních dílů

Perboritan sodný

15 až 30 hmotnostních dílů

OZP

0,3 až 0,75 hmotnostních dílů

Enzymy

0,3 až 0,75 hmotnostních dílů

Voda, síran sodný

zbytek do 100 hmotnostních dílů

Dalším vhodným příkladem je formulace mycího přípravku na nádobí, kdy směs ALMIPALU ABA s ETOXONem 26% je nejběžnějším typem přípravku, vyznačujících se vysokou účinností a nízkou cenou dle následujícího směrného příkladu¨.

ALMIPAL ABA

30 hmotnostních dílů

Spolapon 26%

15 hmotnostních dílů

Alvol AKD

3 hmotnostních díly

Isopropanol

7 hmotnostních dílů

Parfém, barvivo, voda, konzervační přípravek

do 100 hmot. dílů

2. Textilní průmysl

ALMIPAL ABA je možno vhodně aplikovat při následujících technologiích:

2.1. Vyvářka: 0,5 až 1 kg Almipalu ABA na 100 kg materiálu

2.2. Vypírání šlichet, aviváží, preparací apod.: 0,5 až 3 g/l, příp. s přísadou sody

2.3. Předúprava režného zboží: 1 až 3 g/l, příp. s přísadou alkálií při teplotě 70 až 100 °C

2.4. Natištění barviv: 10 % vodný roztok Almipalu ABA

2.5. Barvení: 0,2 až 0,5 g/l

2.6. Praní po barvení a tisku: 1 až 2 g/l

2.7. Praní po konečných úpravách: 0,5 až 1 g/l


3. Čištění a mytí v různých oborech

ALMIPAL ABA lze obecně použít pro přípravu mycích a čistících roztoků ve všech průmyslových oblastech, kde je nutné odstranění pigmentových i tukových nečistot z pevných povrchů. Aplikaci však nesmí vadit poněkud vyšší pěnivost přípravku. Všeobecně se dávkování pohybuje v rozmezí 2 až 10 g/l ALMIPALU ABA v 1 litru čisticího roztoku.

Balení, skladování

ALMIPAL ABA se dodává v kovových sudech se šroubovým uzávěrem o obsahu 200 litrů nebo v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. Při teplotě pod 15 °C přechází postupně do pastovité formy, která zahřátím nad 20 °C ztekutí beze změny kvality výrobku. Před použitím doporučujeme homogenizaci.

Doprava

ALMIPAL ABA se dopravuje krytými dopravními prostředky. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Záruční doba

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 6 měsíců od data vyskladnění.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.

 

Účel použitíMydlení, Praní , Vyvářka
VlastnostiIonogenita anionaktivní
Almipal PC smáčecí, čisticí, detašovací, odmašťovací a prací přípravek pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl
 
lrqa.cz schp.cz urs-czech.cz mpo.cz